Stress

Sådan forebygger og håndterer du stress

Klinik i både Odense og Faaborg

Find dig ikke i stress!

 

Flere og flere rammes af stress! Ja, vi kan faktisk allesammen blive ramt – men det behøver vi ikke at finde os i! Stress er en fysisk reaktion på årsager, som vi ikke kan blive ved med at håndtere. Kroppen er i alarmberedskab, fordi den har opfanget signaler om fare – den er kort sagt beredt på kamp eller flugt! Kroppen udsender derfor mere eller mindre kraftige signaler, som skal få os til at blive opmærksomme på, hvordan det egentlig står til med os.
Og… jo tidligere du kommer i behandling for din stress, des bedre for dig!

Læs her, hvordan du opdager stress, så du kan forebygge og håndtere stress, hvis du bliver ramt.

 

Stressårsager

Der kan være rigtig mange årsager til, at vi bliver stressede:

På arbejdspladsen vil vi gerne fungere optimalt, men der kan være tider, hvor der stilles for mange og for høje krav, som vi ikke kan indfri. Der kan ske store ændringer, fyringer eller om-grupperinger. Der kan være direkte utryghed i ansættelsen, dårlig ledelse, dårligt psykisk arbejdsmiljø, og ikke mindst hvis det, vi laver, reelt ikke svarer til vores værdier, etc.
For at vi kan fungere optimalt på vores arbejdsplads, skal vi helst ha’ et velfungerende privatliv. Men livet er jo dynamisk og foranderligt, så der kan opstå knas i parforholdet, problemer med børnene, dårlig økonomi, uforløste længsler, etc.
Hvis vores tanker tager overhånd og vi ikke er i stand til at berolige os selv, så kan bekymringer, katastrofetanker, dårligt selvværd, tanker om ’hvad tænker andre?’ komme til at fylde så meget, at vi bliver stressede og syge af det.
Stress smitter! En stresset chef kan smitte sit personale, en stresset partner kan smitte sin partner, en stresset forældre kan smitte sine børn etc.

Hvis du er særligt sensitiv, og endnu ikke ved det eller ikke har fundet ud af at leve hensigtsmæssigt med det, så er du i en særlig grad udsat for at kunne blive stresset. Læs mere om det under punktet: Særligt sensitiv.

Forestil dig et trafiklys – rødt, gult og grønt lys!

Rødt lys svarer til ‘Alvorlige signaler’
Gult lys svarer til ‘Advarselssignaler’
Grønt lys svarer til ‘Lette signaler’
Hvad mærker du først? De røde, de gule eller de grønne signaler?

Mange mennesker mærker først signalerne, når de er så alvorlige, at de ikke er til at undgå at mærke. …Og det er noget skidt!

Det sværeste ved stressforebyggelse er at lytte til kroppens lette signaler – og… at adlyde beskeden! Nemlig beskeden om, at noget er ude af balance og at man nu er i ‘en zone’, hvor man skal være opmærksom på at vende tilbage til det vanlige! Dvs. få afviklet den situation, som er opstået af noget ekstraordinært…

Når stressen ér indtruffen, så er det som om, det ekstraordinære er blevet det vanlige!

DERFOR skal trafiklyset vendes på hovedet, så det grønne signal er øverst – og mærkes først!

Stressforebyggelse

Du kan lære at håndtere dit liv mere hensigtsmæssigt, så du bliver i stand til at berolige dig selv lige så snart, du mærker de lette signaler. Det er bl.a. et spørgsmål om at trække vejret, mærke efter og tolke signalerne – helt enkelt… og alligevel så svært…!

Alvorlige signaler
– Glemmer ting /fraværende – Eksem / sygdom forværres – Uforklarlige smerter – Mindre social – Større forbrug af stimulanser – Aggressiv – Mave- og tarmproblemer – Blødningsforstyrrelser (kvinder)  
Advarselssignaler
– Træthed – Sover dårligt om natten – Tænker hele tiden – Uro i kroppen – Indre modstand/modvilje – Irritabel – Lettere til tårer (kvinder) – Indesluttet (mænd)
Lette signaler
– Midlertidig hjertebanken – Midlertidig rysten eller tics – Sved – Tørhed i munden – “Sommerfugle i maven” – Knugen i brystet/maven – Tissetrang – Anspændthed

Hvordan rammer stressen?

Nedenstående statistikker fra Den Nationale Sundhedsprofil, 2013 + 2017 er fordelt på mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

 

Jo yngre kvinder, desto mere stress…! De yngste kvinder – 16-24 år – er næsten dobbelt så stressede som de yngste mænd.

 

Kvinder er altså generelt mere stressede end mænd!

 

Jo ældre mennesker bliver, desto mindre stressede bliver de. Det tyder på, at livserfaringen spiller væsentligt ind i forhold til, hvordan stressen får fat i det enkelte menneske. Dog viser begge målinger, at stressen igen stiger lidt for ældre over 75 år – både for mænd og kvinder – men denne tendens er lidt faldende i 2017 ifht. 2013.

 

 • 2013: Mænd 16-24 år 15,6% 15,6%
 • 2017: Mænd 16-24 år 23,4% 23,4%
 • 2013: Mænd 25-34 år 18,8% 18,8%
 • 2017: Mænd 25 – 34 år 24,6% 24,6%
 • 2013: Mænd 35-44 år 18,6% 18,6%
 • 2017: Mænd 35-44 år 22,7% 22,7%
 • 2013: Mænd 45-54 år 18,9% 18,9%
 • 2017: Mænd 45-54 år 21,0% 21,0%
 • 2013: Mænd 55-64 år 16,3% 16,3%
 • 2017: Mænd 55-64 år 19,6% 19,6%
 • 2013: Mænd 65-74 år 13,7% 13,7%
 • 2017: Mænd 65-74 år 14,6% 14,6%
 • 2013: Mænd 75+ år 21,6% 21,6%
 • 2017: Mænd 75+ år 20,4% 20,4%
 • 2013: Kvinder 16-24 år 33,0% 33,0%
 • 2017: Kvinder 16-24 år 40,5% 40,5%
 • 2013: Kvinder 25-34 år 26,3% 26,3%
 • 2017: Kvinder 25-34 år 34,0% 34,0%
 • 2013: Kvinder 35-44 år 24,5% 24,5%
 • 2017: Kvinder 35-44 år 29,6% 29,6%
 • 2013: Kvinder 45-54 år 24,7% 24,7%
 • 2017: Kvinder 45-54 år 27,9% 27,9%
 • 2013: Kvinder 55-64 år 20,8% 20,8%
 • 2017: Kvinder 55-64 år 24,6% 24,6%
 • 2013: Kvinder 65-74 år 18,9% 18,9%
 • 2017: Kvinder 65-74 år 19,3% 19,3%
 • 2013: Kvinder 75+ år 28,2% 28,2%
 • 2017: Kvinder 75+ år 27,1% 27,1%

 

Hvad kan jeg gøre for dig?

 

Hvis du allerede nu ved, at du er stresset – eller har en formodning om det, så kontakt mig hurtigst muligt.

Det gælder om at stoppe stressen i at udvikle sig og blive værre.

Som psykoterapeut med speciale i stress kan jeg hjælpe dig med at:

 1. afstresse her og nu
 2. forstå, hvad der sker, når du stresser
 3. blive bevidst omkring din situation
 4. lære at takle livet – uden stress

 

1. Afstresse her og nu

 

Hvis stressen allerede har fået et solidt tag i dig, så er det nødvendigt, at du ‘slipper alt, hvad du har i hænderne lige nu’!

Du kender sikkert det gamle ordsprog: “Man kan ikke både blæse og have mel i munden!” Oversat til ‘trafiksprog’ bliver det: “Du kan ikke (fortsætte med at) køre med speederen i bund og samtidig træde på bremsen!” Det går bare ikke! Slip speederen, træd på bremsen og stop op – helt op!

Nu begynder rejsen til fods – med små skridt…! ”Det er nemlig de små skridt, der tæller – i det lange løb!”

Du skal nu fokusere på at slippe af med stressen:

 • Træk vejret helt ned i maven – eller lær det!
 • Mærk din krop – eller lær det!
 • Forstå signalerne – eller lær det!
 • Giv dig selv omsorg – eller lær det!

Disse fokuspunkter er noget af det, jeg vil lære dig! Det er så enkelt…
og alligevel så svært!

2. Forstå, hvad der sker, når du stresser

Hvad er det, der kommer i spil, når du bliver udsat for stressende omstændigheder? Læs om stressårsager højere oppe.

Kort – og meget enkelt – fortalt handler det om kemi i din krop. Når du står overfor en krævende udfordring – eller en tiger…, så frigives der hormoner: først adrenalin og kort tid efter kortisol.

Adrenalinen hjælper dig med at klare den forestående udfordring – rent kropsligt. Dvs. dit hjerte slår hurtigere = øget puls = hurtigere vejrtrækning = øget blodtilførsel til musklerne = øget blodtryk og ændret blodsammensætning. Det gør din krop i stand til at kunne handle her og nu i et omfang, der kræver ekstraordinære kræfter, idet den omsætter sukker og fedt til energi. Du er klar til kamp eller til at flygte!

Kortisolen medvirker bl.a. til, at din krop er i stand til at kunne klare en evt. fysisk skade. Når situationen er overstået, falder din krop tilbage i den vanlige rytme. Det er altså rigtig godt, at kroppen reagerer, som den gør – du bliver mere effektiv og opmærksom, får ekstra styrke og kan klare situationen bedre – når vi altså taler om en enkeltstående oplevelse i ny og næ.

Problemerne opstår, når du gang på gang udsættes for denne kropslige påvirkning af adrenalin og kortisol – og ikke når at komme ud af den ‘kampklare’ tilstand, før end du udsættes for det igen og igen.

3. Bliv bevidst - omkring dig selv og dit liv

 

Hvad er det, der gør, at du reagerer på bestemte situationer?
Hvad handler det om for dig?

Når vi mennesker reagerer ubevidst, så er vi ikke i stand til at ændre vores adfærd. Vi gør bare…! Vi reagerer mere eller mindre refleksmæssigt på en given situation og ikke mindst på andre menneskers ageren i forhold til os.

Vores væren i livet er således afhængig af, hvad andre mener om os. Derfor kommer vi til at vægte andres mening om os højere end vores egen mening om os. Det betyder også, at det bliver vigtigt for os at leve op til andres forventninger til os (f.eks. chefens). I tidernes morgen handlede det om ikke at blive ‘sat udenfor klanen’ fordi man alene ville dø af sult. Det gør det faktisk stadig væk – men nu er det nok mere en psykisk udsultning. Vi vil gøre alt for at ‘blive elsket’…! Oversat: Vi vil tilpasse os gruppen (f.eks. arbejdspladsen), hvis blot vi får lov til at være en del af gruppen (så vi bl.a. får løn hver måned) – og ikke bliver hængt ud som ‘ikke-god-nok’!

At blive bevidst omkring sig selv og sit liv betyder derfor, at man så at sige ser sig selv i spejlet. Både ser det, man gerne vil se og det som er svært at få øje på – altså skyggesiderne. Det er de sider, vi projicerer (overfører) over på andre, fordi vi ikke kan holde ud selv at ha’ dem.

Test dig selv:
Sig: “jeg hader, når andre gør… eller når andre opfører sig… eller når andre siger…” Sæt selv en passende slutning på sætningerne, som fortæller om de sider hos andre, som du ikke kan fordrage. Og spørg så dig selv (i enrum), om du mon inderst inde også har sådanne sider eller egentlig også godt ku’ tænke dig at turde sige noget højt, men ikke har modet til det – og derfor ikke kan holde ud at stå ved dette?

Det paradoksale er, at mange af vores såkaldte skyggesider kan være så åbenlyse for andre, men så skjulte for os selv. Derfor bliver vi sure eller ligefrem rasende, hvis andre ‘anklager’ os for at være det, vi på ingen måde har lyst til at være.

Jeg udfordrer dig til at gøre forsøget…! Se trolden i spejlet!

 

4. Lære at tackle livet - uden stress

 

Én ting er at komme af med dårlige vaner…
Noget andet er at skabe nye gode vaner!

Ting tar’ tid!

Det nye liv – uden stress – kræver, at du er blevet god til at lytte til dig selv, så du (i tide) tager hånd om dig selv. Du tænker måske, at det kan lyde egoistisk? Her kommer så den gamle historie om iltmasken i flyet:

Du er ude at flyve – trykket i kabinen falder – iltmaskerne popper ned ovenfra – og i højtaleren lyder: “Rejser du med børn, så tag selv iltmasken på først og dernæst hjælp barnet.

Moralen er: du kan ikke hjælpe dit barn, hvis du er besvimet pga. iltmangel…!

Sådan er det også ift. stress – du tager ikke ordentligt vare på dig selv, hvis du ikke lytter til de signaler, som fortæller dig, at du er udsat for stressende omstændigheder, som snart bør stoppe. Du bliver barnet, som din voksne side ikke tager sig af, fordi du er ‘besvimet’!

Så… lær at mærke de lette, grønne signaler i din krop. Det er dem, der viser dig, at du er en smule ude af balance – og hurtigst muligt skal komme tilbage i balance. Respekter dig selv og din krop – dine grænser og dine værdier.

Dit liv er VIGTIGT! Det vigtigste for dig!

Anne er et ualmindeligt empatisk menneske, der med sin store indsigt og faglighed er i stand til at møde mennesker i øjenhøjde og hurtigt få etableret en tillidsfuld kontakt.
Annes baggrund som psykoterapeut er medvirkende til, at hendes klienter får indsigt i egne ressourcer og udfordringer, og gennem blandt andet vejrtrækningsteknikker lærer Anne klienterne at få kontakt til sig selv og finde den ro, der er afgørende for at komme ud af stresstilstanden og i balance.
Annes store indsigt i stress gør hende istand til at have fokus på, at mennesker skal have den nødvendige ro, men samtidig også arbejde målrettet mod en tilbagevenden på arbejdsmarkedet.
Lisa Overskov

Direktør, House of Balance

Er du ramt af stress?

Det gælder om at stoppe stressen så hurtigt som overhovedet muligt!

Jeg har klinik i både Odense og Faaborg

Pin It on Pinterest