Sådan forebygger og håndterer du

Stress

Stressårsager
Stresssignaler
Håndtering af stress

Find dig ikke i stress!

Flere og flere rammes af stress!
Ja, vi kan faktisk allesammen blive ramt – men det behøver vi ikke at finde os i!

Stress er en fysisk reaktion på ubalance –  en situation, som vi ikke kan blive ved med at håndtere. Kroppen er i alarmberedskab, fordi den har opfanget signaler om fare – den er kort sagt beredt på kamp eller flugt! Kroppen udsender derfor mere eller mindre kraftige signaler, som skal få os til at blive opmærksomme på, hvordan det egentlig står til med os.

Og… jo tidligere du kommer i behandling for din stress, des bedre for dig!

Læs her, hvordan du opdager stress, så du kan forebygge og håndtere stress, hvis du bliver ramt.

Find dine

Stressårsager

Der kan være rigtig mange årsager til, at vi bliver stressede. Jo bedre du er til at være nysgerrig på dig selv og dine mønstre, desto nemmere er det at få øje på dine stressårsager:

Arbejde

På arbejdspladsen vil vi gerne fungere optimalt, men der kan være tider, hvor der stilles for mange og for høje krav, som vi ikke kan indfri. Ofte er der deadlines, som hele tiden puster os i nakken. Og hvis vi er bagud, bebrejder vi ofte os selv.

Der kan ske store eller små organisationsændringer, fyringer eller omplaceringer. Der kan være utryghed i ansættelsen, dårlig ledelse, dårligt psykisk arbejdsmiljø, direkte mobning, og ikke mindst hvis det, vi laver, reelt ikke svarer til vores værdier, etc.

Privatliv

For at vi kan fungere optimalt på vores arbejdsplads, skal vi ha’ et velfungerende privatliv. Der skal være styr på økonomien og på vores transport til og fra arbejdet samt aflevering af børn i institution eller skole.

Og… livet er jo dynamisk og foranderligt, så der kan opstå knas i parforholdet, problemer med børnene, sygdom, som rammer os selv, vores partner/børn eller vores forældre – og dét er benzin på bålet i den daglige familiære situation.

Tanker

Tankerne er svære at styre – de kommer og går, som de vil. Hvis vores tanker tager overhånd og vi ikke er i stand til at berolige os selv, så kan bekymringer, katastrofetanker, dårligt selvværd, tanker om ’hvad tænker andre?’ komme til at fylde så meget, at vi bliver stressede og syge af det.

Men… det er muligt at træne sig selv i ikke at holde fast i tankerne, men slippe dem, som var de skyer på himlen. Det kræver dog lidt øvelse…!

‘Smitte’

Stress smitter!

En stresset chef kan smitte sit personale, en stresset partner kan smitte sin partner, en stresset forældre kan smitte sine børn etc. Er du et sensitivt menneske, så kan du risikere at mærke alle de stemninger, der kan være på f.eks. din arbejdsplads eller hjemme i familiens skød.

Særligt sensitiv

Hvis du er særligt sensitiv, og endnu ikke ved det eller ikke har fundet ud af at leve hensigtsmæssigt med det, så er du i en særlig grad udsat for at kunne blive stresset.

Læs mere om det under punktet: Særligt sensitiv.

Opdag dine signaler

Stressforebyggelse

Du kan lære at håndtere dit liv mere hensigtsmæssigt, så du bliver i stand til at berolige dig selv lige så snart, du mærker de lette signaler.
Det er bl.a. et spørgsmål om at trække vejret, mærke efter og tolke signalerne – helt enkelt… og alligevel så svært…!

Lette signaler

– Midlertidig hjertebanken
– Midlertidig rysten eller tics
– Sved
– Tørhed i munden
– “Sommerfugle i maven”
– Knugen i brystet/maven
– Tissetrang
– Anspændthed

Advarselssignaler

– Træthed
– Sover dårligt om natten
– Tænker hele tiden
– Uro i kroppen
– Indre modstand/modvilje
– Irritabel
– Lettere til tårer (oftest kvinder)
– Indesluttet (oftest mænd)

Alvorlige signaler

– Glemmer ting /fraværende
– Eksem / sygdom forværres
– Uforklarlige smerter
– Mindre social
– Større forbrug af stimulanser
– Aggressiv
– Mave- og tarmproblemer
– Blødningsforstyrrelser (kvinder)

Mange mennesker mærker først signalerne, når de er så alvorlige, at de ikke er til at undgå at mærke… Og det er noget skidt!

Det sværeste ved stressforebyggelse er at lytte til kroppens lette signaler – og… at adlyde beskeden! Nemlig beskeden om, at noget er ude af balance og at man nu er i ‘en zone’, hvor man skal være opmærksom på at vende tilbage til det vanlige! Dvs. få afviklet den situation, som er opstået af noget ekstraordinært…

Når stressen ér indtruffen, så er det som om, det ekstraordinære er blevet det vanlige!

 

Hvad kan jeg gøre for dig?

 

De allerfleste mennesker, som er ramt af stress, har stor effekt af at få hjælp til at håndtere stressen – jo før, des bedre…!

Hvis du allerede nu ved, at du er stresset – eller har en formodning om det, så kontakt mig hurtigst muligt.

Det gælder om at stoppe stressen i at udvikle sig og blive værre.

Som psykoterapeut med speciale i stress kan jeg hjælpe dig med at:

 1. Afstresse her og nu
 2. Forstå, hvad der sker, når du stresser
 3. Blive bevidst omkring din situation
 4. Lære at takle livet – uden stress
1. Afstresse her og nu

Hvis stressen allerede har fået et solidt tag i dig, så er det nødvendigt, at du ‘slipper alt, hvad du har i hænderne lige nu’!

Du kender sikkert det gamle ordsprog: “Man kan ikke både blæse og have mel i munden!” Man kan også sige: “Du kan ikke (fortsætte med at) køre med speederen i bund og samtidig træde på bremsen!” Det går bare ikke! Slip speederen, træd på bremsen og stop op – helt op!

Nu begynder rejsen til fods – med små skridt…! ”Det er nemlig de små skridt, der tæller – i det lange løb!”

Du skal nu fokusere på at slippe af med stressen:

 • Træk vejret helt ned i maven – eller lær det!
 • Mærk din krop – eller lær det!
 • Forstå signalerne – eller lær det!
 • Giv dig selv omsorg – eller lær det!

Disse fokuspunkter er noget af det, jeg vil lære dig! Det er så enkelt…
og alligevel så svært!

2. Forstå, hvad der sker, når du stresser

Hvad er det, der kommer i spil, når du bliver udsat for stressende omstændigheder? Læs om stressårsager højere oppe.

Kort – og meget enkelt – fortalt handler det om kemi i din krop. Når du står overfor en krævende udfordring – eller en tiger…, så frigives der hormoner: først adrenalin og kort tid efter kortisol.

Adrenalinen hjælper dig med at klare den forestående udfordring – rent kropsligt. Dvs. dit hjerte slår hurtigere = øget puls = hurtigere vejrtrækning = øget blodtilførsel til musklerne = øget blodtryk og ændret blodsammensætning. Det gør din krop i stand til at kunne handle her og nu i et omfang, der kræver ekstraordinære kræfter, idet den omsætter sukker og fedt til energi. Du er klar til kamp eller til at flygte!

Kortisolen medvirker bl.a. til, at din krop er i stand til at kunne klare en evt. fysisk skade. Når situationen er overstået, falder din krop tilbage i den vanlige rytme. Det er altså rigtig godt, at kroppen reagerer, som den gør – du bliver mere effektiv og opmærksom, får ekstra styrke og kan klare situationen bedre – når vi altså taler om en enkeltstående oplevelse i ny og næ.

Problemerne opstår, når du gang på gang udsættes for denne kropslige påvirkning af adrenalin og kortisol – og ikke når at komme ud af den ‘kampklare’ tilstand, før end du udsættes for det igen og igen.

3. Bliv bevidst - omkring dig selv og dit liv

Hvad er det, der gør, at du reagerer på bestemte situationer?
Hvad handler det om for dig?

Når vi mennesker reagerer ubevidst, så er vi ikke i stand til at ændre vores adfærd. Vi gør bare…! Vi reagerer mere eller mindre refleksmæssigt på en given situation og ikke mindst på andre menneskers ageren i forhold til os.

Vores væren i livet er således afhængig af, hvad andre mener om os. Derfor kommer vi til at vægte andres mening om os højere end vores egen mening om os. Det betyder også, at det bliver vigtigt for os at leve op til andres forventninger til os (f.eks. chefens). I tidernes morgen handlede det om ikke at blive ‘sat udenfor klanen’ fordi man alene ville dø af sult. Det gør det faktisk stadig væk – men nu er det nok mere en psykisk udsultning. Vi vil gøre alt for at ‘blive elsket’…! Oversat: Vi vil tilpasse os gruppen (f.eks. arbejdspladsen), hvis blot vi får lov til at være en del af gruppen (så vi bl.a. får løn hver måned) – og ikke bliver hængt ud som ‘ikke-god-nok’!

At blive bevidst omkring sig selv og sit liv betyder derfor, at man så at sige ser sig selv i spejlet. Både ser det, man gerne vil se og det som er svært at få øje på – altså skyggesiderne. Det er de sider, vi projicerer (overfører) over på andre, fordi vi ikke kan holde ud selv at ha’ dem.

Test dig selv:
Sig: “jeg hader, når andre gør… eller når andre opfører sig… eller når andre siger…” Sæt selv en passende slutning på sætningerne, som fortæller om de sider hos andre, som du ikke kan fordrage. Og spørg så dig selv (i enrum), om du mon inderst inde også har sådanne sider eller egentlig også godt ku’ tænke dig at turde sige noget højt, men ikke har modet til det – og derfor ikke kan holde ud at stå ved dette?

Det paradoksale er, at mange af vores såkaldte skyggesider kan være så åbenlyse for andre, men så skjulte for os selv. Derfor bliver vi sure eller ligefrem rasende, hvis andre ‘anklager’ os for at være det, vi på ingen måde har lyst til at være.

Jeg udfordrer dig til at gøre forsøget…! Se trolden i spejlet!

4. Lære at tackle livet - uden stress

Én ting er at komme af med dårlige vaner…
Noget andet er at skabe nye gode vaner!

Ting tar’ tid!

Det nye liv – uden stress – kræver, at du er blevet god til at lytte til dig selv, så du (i tide) tager hånd om dig selv. Du tænker måske, at det kan lyde egoistisk? Her kommer så den gamle historie om iltmasken i flyet:

Du er ude at flyve – trykket i kabinen falder – iltmaskerne popper ned ovenfra – og i højtaleren lyder: “Rejser du med børn, så tag selv iltmasken på først og dernæst hjælp barnet.

Moralen er: du kan ikke hjælpe dit barn, hvis du er besvimet pga. iltmangel…!

Sådan er det også ift. stress – du tager ikke ordentligt vare på dig selv, hvis du ikke lytter til de signaler, som fortæller dig, at du er udsat for stressende omstændigheder, som snart bør stoppe. Du bliver barnet, som din voksne side ikke tager sig af, fordi ‘den er besvimet’!

Så… lær at mærke de lette og fine signaler i din krop. Det er dem, der viser dig, at du er en smule ude af balance – og hurtigst muligt skal komme tilbage i balance. Respekter dig selv og din krop – dine grænser og dine værdier.

Dit liv er VIGTIGT! Det vigtigste for dig!

Hvordan rammer stressen?

Nedenstående statistik fra Den Nationale Sundhedsprofil, 2017 er fordelt på mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

Jo yngre kvinder, desto mere stress…! De yngste kvinder – 16-24 år – er næsten dobbelt så stressede som de yngste mænd.

Kvinder er altså generelt mere stressede end mænd!

Jo ældre mennesker bliver, desto mindre stressede bliver de. Det tyder på, at livserfaringen spiller væsentligt ind i forhold til, hvordan stressen får fat i det enkelte menneske. Dog viser målingen, at stressen igen stiger lidt for ældre over 75 år – både for mænd og kvinder.

 

 • Kvinder 16-24 år 40,5% 40,5%
 • Kvinder 25-34 år 34,0% 34,0%
 • Kvinder 35-44 år 29,6% 29,6%
 • Kvinder 45-54 år 27,9% 27,9%
 • Kvinder 55-64 år 24,6% 24,6%
 • Kvinder 65-74 år 19,3% 19,3%
 • Kvinder 75+ år 27,1% 27,1%
 • Mænd 16-24 år 23,4% 23,4%
 • Mænd 25 – 34 år 24,6% 24,6%
 • Mænd 35-44 år 22,7% 22,7%
 • Mænd 45-54 år 21,0% 21,0%
 • Mænd 55-64 år 19,6% 19,6%
 • Mænd 65-74 år 14,6% 14,6%
 • Mænd 75+ år 20,4% 20,4%
Anne er et ualmindeligt empatisk menneske, der med sin store indsigt og
faglighed er i stand til at møde mennesker i øjenhøjde og hurtigt
få etableret en tillidsfuld kontakt.
 
 
Annes baggrund som psykoterapeut er medvirkende til, at hendes klienter
får indsigt i egne ressourcer og udfordringer. Gennem blandt andet
vejrtrækningsteknikker lærer Anne klienterne at få kontakt til sig selv og finde
den ro, der er afgørende for at komme ud af stresstilstanden og i balance.
 
 
Annes store indsigt i stress gør hende i stand til at have fokus på, at mennesker
skal have den nødvendige ro, men samtidig også arbejde målrettet
mod en tilbagevenden på arbejdsmarkedet.
Lisa Overskov

Direktør, House of Balance

Er du ramt af stress?

Jeg kan hjælpe dig!

Det gælder om at stoppe stressen så hurtigt som overhovedet muligt!

Jeg har klinik i både Odense og Øster Hæsinge, Faaborg

29457405
Klinik i Odense og Øster Hæsinge, Faaborg
zoomafocus@gmail.com

Livet bliver en lang deadline,

hvis vi ikke giver os tid…!

– Ukendt

At bede om hjælp er ikke en svaghed,

det er en styrke!

– Ukendt

Det er de små skridt, der tæller

i det lange løb…!

– Anne Vermehren

Det, du ser efter,

er det, du får øje på!

– Ukendt

Ofte stillede spørgsmål 

Hvad er stress?

Stress er en fysisk reaktion på ubalance, hvor kroppen aktiverer sit alarmberedskab på grund af opfattede faresignaler. Det er kroppens måde at forberede sig på kamp eller flugt.

Hvad kan forårsage stress på arbejdspladsen?

Stress på arbejdspladsen kan skyldes for mange og for høje krav, konstante deadlines, dårlig ledelse, utryghed i ansættelsen, dårligt psykisk arbejdsmiljø, organisatoriske ændringer og andre faktorer, der skaber ubalance.

Hvordan påvirker privatlivet vores stressniveau?

Et velfungerende privatliv er vigtigt for at kunne håndtere stress på arbejdet. Problemer med økonomi, transport, børn, parforhold eller sygdom kan bidrage til stress og skabe en ubalance mellem arbejde og privatliv.

Hvordan kan tankerne bidrage til stress?

 Tanker, der fylder os med bekymringer, katastrofetanker, dårligt selvværd og frygt for, hvad andre tænker, kan skabe stress, hvis vi ikke er i stand til at berolige os selv og give slip på dem.

Kan stress smitte fra person til person?

Ja, stress kan “smitte” fra en stresset person til andre. En stresset chef, partner eller forælder kan påvirke og smitte dem omkring sig. Sensitive personer er særligt sårbare over for at absorbere andres stress.

Hvorfor er det vigtigt at opdage lette stresssignaler og forebygge stress?

Det er vigtigt at opdage og lytte til kroppens lette stresssignaler for at kunne forebygge stress. Når signalerne bliver alvorlige, er det sværere at håndtere stress. Ved at være opmærksom og reagere tidligt kan man vende tilbage til balance og undgå at stress bliver den normale tilstand.

Hvad er særligt sensitivitet, og hvordan kan det påvirke stressniveauet?

Særlig sensitivitet refererer til et personlighedstræk, hvor man er mere følsom over for stimuli og indtryk fra omgivelserne. Hvis man er særligt sensitiv og ikke har lært at håndtere det hensigtsmæssigt, kan man være mere tilbøjelig til at blive stresset på grund af den øgede påvirkning fra omgivelserne.

Hvad er forskellen mellem lette og alvorlige stresssignaler?

Lette stresssignaler er tidlige advarselssignaler, som kroppen sender for at indikere, at noget er ude af balance. Disse kan omfatte midlertidig hjertebanken, sveden, tissetrang og anspændthed. Alvorlige stresssignaler opstår, når stressniveauet er blevet så højt, at det er umuligt at ignorere dem. Disse signaler kan være mere alvorlige og kræver ofte mere omfattende indsats for at håndtere stressen.

Pin It on Pinterest