Samtalen som redskab

Først og fremmest benytter jeg samtalen som redskab – og samtalen kan også være uden ord! Måske lyder det mærkeligt… men vi mennesker kommunikerer via mange kanaler.

Faktisk er talen kun 7% af den samlede kommunikation – resten består af: kropsholdning og –bevægelser, ansigtsudtryk, stemmeføring og talehastighed.

En del af den personlige udvikling består netop i at blive opmærksom på sine verbale og nonverbale udtryk – og ikke mindst at registrere, hvordan det føles indeni.

Derfor vil du opleve, at jeg spørger en del ind til ‘følelsen lige nu’. Det, gang på gang at sætte fokus på at mærke sig selv lige nu, gør, at man lige så stille vænner sig til, at det efterhånden sker mere automatisk. Nye vaner er li’så svære at lære, som gamle vaner er at lægge fra sig.

Det, at skulle samtale, gør også, at man nødvendigvis må tænke og mærke efter, hvad man egentlig mener eller føler om ‘sagen’. Så… for at kunne udtrykke sig verbalt må man nødvendigvis formulere nogle ord, der beskriver dette. Og… somme tider sker der noget indeni, når man siger noget højt…! Og… øvelse gør mester!

Pin It on Pinterest