Drømme som redskab

Drømme som redskab

Når vi ser på vores natlige drømme, så kan det umiddelbart virke som noget værre roderi – som om der hverken er hoved eller hale på noget som helst. Men… når vi forstår, hvordan drømme er sat sammen, så er der guld at hente. De er som et skatkammer i vores u- og underbevidste. Et skatkammer fyldt med svar på: hvem vi er og hvordan vi kan finde ind til kernen i os selv.

Drømme består af symboler, og koden til at forstå symbolerne er en blanding af vores eget syn på dem og de arketypiske forståelser af dem (læs mere nedenfor). Carl Gustav Jung (schweizisk psykoanalytiker, 1875-1961) er en af de (efter min mening) betydeligste bidragere til vores forståelse af drømme. Han deler det ubevidste op i det personligt ubevidste og det kollektivt ubevidste.

Det personligt ubevidste er alt det, vi har med os af oplevelser, indlæring og prægning, som vi har registret, men ikke er os bevidste. Vi kan få fat i dette ved at arbejde med vores personlige udvikling – hvorfor er vi, som vi er og hvorfor gør vi, som vi gør? Etc.

Det kollektivt ubevidste er alt det nedarvede, som menneskeheden igennem tiderne har lagret som en slags basisviden i forhold til adfærd og tanker i livet. Det ku’ f.eks. være symbolerne: konge/dronning, vismand/kvinde, moder jord, krigeren, helten, narren, og det at være mand/kvinde/barn etc.

Det er bl.a. disse arketyper, som vores drømme også består af. Ved at ‘indtage’ disse symbolers plads kan vi få stor indsigt i, hvad der ligger gemt til os i drømme-skatten.

Den måde, jeg arbejder med drømme på, er som opstillinger. Vi lægger så at sige drømmen op på gulvet – og du træder ind i de enkelte fremtrædende elementer og fornemmer deres budskab. Lyder det mærkeligt? Måske, men det virker!

Pin It on Pinterest